Kancelaria Radcowska Dorota Obrębska zapewnia kompleksową obsługę prawną opartą na wieloletnim doświadczeniu naszego zespołu. Świadczymy na rzecz naszych klientów usługi prawne na najwyższym poziomie. Naszą wiodącą działalnością jest całościowa obsługa klienta korporacyjnego i doradztwo podatkowe. Jesteśmy w stanie doradzić naszym klientom wszelkie możliwe rozwiązania zarówno w oparciu o naszą wiedzę prawną, jak i biznesową. Od blisko 10 lat z sukcesami doradzamy naszym klientom optymalne rozwiązania dla ich biznesu. Jesteśmy również przygotowani do współpracy z międzynarodowymi klientami.

Oferujemy kompleksowe doradztwo prawne, obsługę transakcji oraz umów, prowadzenie spraw sądowych oraz codzienną pomoc w obsłudze podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W naszej pracy nadrzędną wartością jest indywidualne podejście do klienta. Zawsze staramy się dokładnie rozpoznać potrzeby naszych klientów, aby móc doradzić im najbardziej optymalne rozwiązania. Dla każdego z naszych klientów, w celu spełnienia indywidualnych potrzeb, jesteśmy w stanie stworzyć zespół doradców niezbędnych przy danym projekcie, tak, aby wesprzeć naszych klientów w możliwie najlepszy sposób. W Kancelarii Radcowskiej Dorota Obrębska zawsze trzymamy się siły argumentów. To sekret naszych sukcesów i gwarancja skuteczności w każdym obszarze prawa i podatków.

Usługi

Kancelaria Radcowska Dorota Obrębska oferuje zarówno kompleksową obsługę prawną w zakresie prowadzonej przez klienta działalności gospodarczej, jak i doradztwo prawne w jednostkowych sprawach firm, które chcą skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy prawniczej. W tym znaczeniu proponujemy obsługę prawną w zakresie:

 • bieżącej, kompleksowej obsługi prawnej Klienta,
 • dokonywania wszelkich czynności uregulowanych m.in. w prawie spółek handlowych, w tym:
  • opracowywanie wszelkich dokumentów korporacyjnych,
  • zmiany statutów, umów, regulaminów,
  • obsługa walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników, rad nadzorczych, posiedzeń zarządów,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach rejestrowych.
 • doradztwa w przedmiocie zagadnień związanych z bezpieczeństwem zarządzania,
 • analizy prawnej decyzji biznesowych pod kątem odpowiedzialności cywilnej oraz karnej członków zarządu (przestępstwa menedżerskie) obsługiwanych podmiotów gospodarczych,
 • doradztwa przy transakcjach związanych z obrotem akcjami, udziałami, a także przy nabywaniu i zbywaniu przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części,
 • doradztwa przy łączeniu, podziale, przekształcaniu, a także likwidacji podmiotów gospodarczych,
 • doradztwa podatkowego – w zakresie optymalizacji podatkowej w szczególności podatku dochodowego oraz podatku o towarów i usług,
 • udzielania porad i opinii prawnych z zakresu prowadzonej działalności gospodarczej przez Klienta,
 • pomocy prawnej przy negocjacjach związanych z przedmiotem działalności Klienta,
 • zastępstwa prawnego przed sądami oraz organami administracji państwowej oraz
 • reprezentowania w postępowaniach o udzielenia zamówień publicznych

 

Naszymi priorytetami są indywidualne podejście do klienta i całościowa opieka nad jego interesami. My wiemy, że nie ma dwóch takich samych spraw. Dlatego zawsze staramy się poznać naszego klienta i dopasować do jego potrzeb. Nie ograniczamy się do prostych porad, lecz opracowujemy strategię działania. Strategię wspartą gruntowną wiedzą.

Zespół

DOROTA OBRĘBSKA

Radca prawny

dorota.obrebska@obrebska.pl

 

Radca prawny z kilkunastoletnim stażem, założycielka kancelarii. Jest ekspertem w sprawach podatkowych i administracyjnych. Specjalistka ds. negocjacji. Pracowała w renomowanych korporacjach prawniczych takich jak KPMG i Ernst&Young. Zdobyła również gruntowne doświadczenie w instytucjach administracji państwowej. Brała udział w pracach nad pierwszą w Polsce ustawą o podatku VAT.  Ukończyła Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu w 1989 roku ze specjalizacją prawo cywilne w obszarze prawa gospodarc`zego. Karierę prawniczą zaczynała w instytucjach administracji państwowej i organach podatkowych. Od 1993 roku była zatrudniona w ministerstwie finansów w zespole prof. Witolda Modzelewskiego, twórcy ustawy o podatku VAT. Jako radca prawny kontynuowała karierę w  renomowanych kancelariach prawnych. W 1996 roku dołączyła do grona profesjonalistów w KPMG, gdzie pracowała  departamencie postępowań podatkowych, a następnie w Ernst&Young jako menedżer w zespole zajmującym się postępowaniami VAT i Urzędami Kontroli Skarbowej. Od 2002 roku prowadzi własną kancelarię.

EWELINA KULIK

Aplikantka radcowska

kancelaria@obrebska.pl

 

Ewelina Kulik jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a od 2014 roku odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w kancelariach prawnych oraz współpracowała ze Studencka Poradnią Prawną, w ramach której przygotowywała opinie prawne z zakresu prawa cywilnego. Zajmuje się przede wszystkim prawem handlowym i korporacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywania i przeprowadzania transakcji typu m&a oraz bieżącym doradztwem na rzecz przedsiębiorców. Interesuje się również prawem kontraktów handlowych, w tym umowami nienazwanymi, których przedmiotem jest obrót wierzytelnościami podmiotów gospodarczych.

PAULINA TRZESZCZKOWSKA

Aplikantka radcowska

kancelaria@obrebska.pl

 

Paulina Trzeszczkowska jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa prasowego w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej. Swoje doświadczenie zdobywała w krakowskich oraz warszawskich kancelariach prawnych, a także w instytucjach publicznych. Interesuje się prawem cywilnym, prawem autorskim oraz tematyką ochrony dóbr osobistych.

NATALIA RZEPECKA

Aplikantka radcowska

daria.rzepecka@obrebska.pl

 

Natalia Rzepecka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Pracę magisterską pt. „Błąd, jako wada oświadczenia woli” napisała w Katedrze Prawa Cywilnego i obroniła w czerwcu 2014 roku. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Przez cały okres studiów zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach prawnych. Obecnie zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym materialnym i procesowym, co obejmuje między innymi sporządzanie umów, regulaminów oraz opinii oprawnych, prowadzenie spraw klientów kancelarii oraz reprezentowanie ich przed sądami. Interesuje się i zajmuje także prawem handlowym oraz prawem pracy.

 

 

OLGA CZAJKOWSKA

Aplikantka adwokacka

olga.czajkowska@obrebska.pl

 

Olga Czajkowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pisała w Katedrze Prawa Finansowego. Tematem pracy była analiza wykładni prawa podatkowego Naczelnego Sądu Administracyjnego na przykładzie orzecznictwa dotyczącego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pakietów medycznych. Szczególnie interesuje się tematyką związaną z materialnym prawem podatkowym, postępowaniem podatkowym, odpowiedzialnością cywilną, a także zagadnieniami teoretycznoprawnymi takimi jak legisprudencja czy wykładnia prawa. Od 2011 roku pracuje w sekcji prawa cywilnego Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Studenckiego Ośrodka Pomocy Prawnej przy WPiA. Udziela tam bezpłatnych porad prawnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji majątkowej. Od czterech lat jest członkinią Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Lege Artis”,a od dwóch lat Koła Naukowego Prawa Finansowego „Pecunia non olet”.

Współpracujemy

Kancelaria Radcowska Dorota Obrębska świadcząc usługi prawne na rzecz swoich klientów podejmuje współpracę z partnerami biznesowymi. Pozwala to na osiągnięcie jeszcze większej satysfakcji naszych klientów. Do podmiotów współpracujacych można zaliczyć między innymi:

Kontakt

KANCELARIA RADCOWSKA

DOROTA OBRĘBSKA

________________________

ul. Ogrodowa 65 lok. 4

00-876 Warszawa

kancelaria@obrebska.pl

tel/fax: 22 416 16 84

kom.: 502 165 603

 

Nasza specjalizacja, a tym samym obszar działania koncentruje się zatem wokół: szeroko rozumianego prawa administracyjnego, cywilnego, handlowego, gospodarczego, podatkowego prawa pracy, zamówień publicznych.

 

Prowadzimy również sprawy z zakresu prawa pracy, własności intelektualnej i przemysłowej, obrotu nieruchomościami oraz prawa upadłościowego.

 

22 416 16 84,

502 165 603

kancelaria@obrebska.pl

Submitting Form...

The server encountered an error.

Wiadomość wysłana

Design by Tele-Komp.pl

PAULINA TRZESZCZKOWSKA

Aplikantka radcowska

kancelaria@obrebska.pl

 

Paulina Trzeszczkowska jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa prasowego w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej. Swoje doświadczenie zdobywała w krakowskich oraz warszawskich kancelariach prawnych, a także w instytucjach publicznych. Interesuje się prawem cywilnym, prawem autorskim oraz tematyką ochrony dóbr osobistych.

EWELINA KULIK

Aplikantka radcowska

kancelaria@obrebska.pl

 

Ewelina Kulik jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a od 2014 roku odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w kancelariach prawnych oraz współpracowała ze Studencka Poradnią Prawną, w ramach której przygotowywała opinie prawne z zakresu prawa cywilnego. Zajmuje się przede wszystkim prawem handlowym i korporacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywania i przeprowadzania transakcji typu m&a oraz bieżącym doradztwem na rzecz przedsiębiorców. Interesuje się również prawem kontraktów handlowych, w tym umowami nienazwanymi, których przedmiotem jest obrót wierzytelnościami podmiotów gospodarczych.

OLGA CZAJKOWSKA

Aplikantka adwokacka

olga.czajkowska@obrebska.pl

 

Olga Czajkowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pisała w Katedrze Prawa Finansowego. Tematem pracy była analiza wykładni prawa podatkowego Naczelnego Sądu Administracyjnego na przykładzie orzecznictwa dotyczącego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pakietów medycznych. Szczególnie interesuje się tematyką związaną z materialnym prawem podatkowym, postępowaniem podatkowym, odpowiedzialnością cywilną, a także zagadnieniami teoretycznoprawnymi takimi jak legisprudencja czy wykładnia prawa. Od 2011 roku pracuje w sekcji prawa cywilnego Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Studenckiego Ośrodka Pomocy Prawnej przy WPiA. Udziela tam bezpłatnych porad prawnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji majątkowej. Od czterech lat jest członkinią Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Lege Artis”,a od dwóch lat Koła Naukowego Prawa Finansowego „Pecunia non olet”.

NATALIA RZEPECKA

Aplikantka radcowska

daria.rzepecka@obrebska.pl

 

Natalia Rzepecka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Pracę magisterską pt. „Błąd, jako wada oświadczenia woli” napisała w Katedrze Prawa Cywilnego i obroniła w czerwcu 2014 roku. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Przez cały okres studiów zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach prawnych. Obecnie zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym materialnym i procesowym, co obejmuje między innymi sporządzanie umów, regulaminów oraz opinii oprawnych, prowadzenie spraw klientów kancelarii oraz reprezentowanie ich przed sądami. Interesuje się i zajmuje także prawem handlowym oraz prawem pracy.

 

 

PAULINA TRZESZCZKOWSKA

Aplikantka radcowska

kancelaria@obrebska.pl

 

Paulina Trzeszczkowska jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa prasowego w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej. Swoje doświadczenie zdobywała w krakowskich oraz warszawskich kancelariach prawnych, a także w instytucjach publicznych. Interesuje się prawem cywilnym, prawem autorskim oraz tematyką ochrony dóbr osobistych.

EWELINA KULIK

Aplikantka radcowska

kancelaria@obrebska.pl

 

Ewelina Kulik jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a od 2014 roku odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w kancelariach prawnych oraz współpracowała ze Studencka Poradnią Prawną, w ramach której przygotowywała opinie prawne z zakresu prawa cywilnego. Zajmuje się przede wszystkim prawem handlowym i korporacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywania i przeprowadzania transakcji typu m&a oraz bieżącym doradztwem na rzecz przedsiębiorców. Interesuje się również prawem kontraktów handlowych, w tym umowami nienazwanymi, których przedmiotem jest obrót wierzytelnościami podmiotów gospodarczych.

OLGA CZAJKOWSKA

Aplikantka adwokacka

olga.czajkowska@obrebska.pl

 

Olga Czajkowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pisała w Katedrze Prawa Finansowego. Tematem pracy była analiza wykładni prawa podatkowego Naczelnego Sądu Administracyjnego na przykładzie orzecznictwa dotyczącego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pakietów medycznych. Szczególnie interesuje się tematyką związaną z materialnym prawem podatkowym, postępowaniem podatkowym, odpowiedzialnością cywilną, a także zagadnieniami teoretycznoprawnymi takimi jak legisprudencja czy wykładnia prawa. Od 2011 roku pracuje w sekcji prawa cywilnego Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Studenckiego Ośrodka Pomocy Prawnej przy WPiA. Udziela tam bezpłatnych porad prawnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji majątkowej. Od czterech lat jest członkinią Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Lege Artis”,a od dwóch lat Koła Naukowego Prawa Finansowego „Pecunia non olet”.

NATALIA RZEPECKA

Aplikantka radcowska

daria.rzepecka@obrebska.pl

 

Natalia Rzepecka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Pracę magisterską pt. „Błąd, jako wada oświadczenia woli” napisała w Katedrze Prawa Cywilnego i obroniła w czerwcu 2014 roku. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Przez cały okres studiów zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach prawnych. Obecnie zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym materialnym i procesowym, co obejmuje między innymi sporządzanie umów, regulaminów oraz opinii oprawnych, prowadzenie spraw klientów kancelarii oraz reprezentowanie ich przed sądami. Interesuje się i zajmuje także prawem handlowym oraz prawem pracy.

 

 

PAULINA TRZESZCZKOWSKA

Aplikantka radcowska

kancelaria@obrebska.pl

 

Paulina Trzeszczkowska jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa prasowego w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej. Swoje doświadczenie zdobywała w krakowskich oraz warszawskich kancelariach prawnych, a także w instytucjach publicznych. Interesuje się prawem cywilnym, prawem autorskim oraz tematyką ochrony dóbr osobistych.

EWELINA KULIK

Aplikantka radcowska

kancelaria@obrebska.pl

 

Ewelina Kulik jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a od 2014 roku odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w kancelariach prawnych oraz współpracowała ze Studencka Poradnią Prawną, w ramach której przygotowywała opinie prawne z zakresu prawa cywilnego. Zajmuje się przede wszystkim prawem handlowym i korporacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywania i przeprowadzania transakcji typu m&a oraz bieżącym doradztwem na rzecz przedsiębiorców. Interesuje się również prawem kontraktów handlowych, w tym umowami nienazwanymi, których przedmiotem jest obrót wierzytelnościami podmiotów gospodarczych.

OLGA CZAJKOWSKA

Aplikantka adwokacka

olga.czajkowska@obrebska.pl

 

Olga Czajkowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pisała w Katedrze Prawa Finansowego. Tematem pracy była analiza wykładni prawa podatkowego Naczelnego Sądu Administracyjnego na przykładzie orzecznictwa dotyczącego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pakietów medycznych. Szczególnie interesuje się tematyką związaną z materialnym prawem podatkowym, postępowaniem podatkowym, odpowiedzialnością cywilną, a także zagadnieniami teoretycznoprawnymi takimi jak legisprudencja czy wykładnia prawa. Od 2011 roku pracuje w sekcji prawa cywilnego Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Studenckiego Ośrodka Pomocy Prawnej przy WPiA. Udziela tam bezpłatnych porad prawnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji majątkowej. Od czterech lat jest członkinią Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Lege Artis”,a od dwóch lat Koła Naukowego Prawa Finansowego „Pecunia non olet”.

NATALIA RZEPECKA

Aplikantka radcowska

daria.rzepecka@obrebska.pl

 

Natalia Rzepecka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Pracę magisterską pt. „Błąd, jako wada oświadczenia woli” napisała w Katedrze Prawa Cywilnego i obroniła w czerwcu 2014 roku. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Przez cały okres studiów zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach prawnych. Obecnie zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym materialnym i procesowym, co obejmuje między innymi sporządzanie umów, regulaminów oraz opinii oprawnych, prowadzenie spraw klientów kancelarii oraz reprezentowanie ich przed sądami. Interesuje się i zajmuje także prawem handlowym oraz prawem pracy.

 

 

PAULINA TRZESZCZKOWSKA

Aplikantka radcowska

kancelaria@obrebska.pl

 

Paulina Trzeszczkowska jest aplikantką radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, broniąc pracę magisterską z zakresu prawa prasowego w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej. Swoje doświadczenie zdobywała w krakowskich oraz warszawskich kancelariach prawnych, a także w instytucjach publicznych. Interesuje się prawem cywilnym, prawem autorskim oraz tematyką ochrony dóbr osobistych.

EWELINA KULIK

Aplikantka radcowska

kancelaria@obrebska.pl

 

Ewelina Kulik jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, a od 2014 roku odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w kancelariach prawnych oraz współpracowała ze Studencka Poradnią Prawną, w ramach której przygotowywała opinie prawne z zakresu prawa cywilnego. Zajmuje się przede wszystkim prawem handlowym i korporacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowywania i przeprowadzania transakcji typu m&a oraz bieżącym doradztwem na rzecz przedsiębiorców. Interesuje się również prawem kontraktów handlowych, w tym umowami nienazwanymi, których przedmiotem jest obrót wierzytelnościami podmiotów gospodarczych.

OLGA CZAJKOWSKA

Aplikantka adwokacka

olga.czajkowska@obrebska.pl

 

Olga Czajkowska jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską pisała w Katedrze Prawa Finansowego. Tematem pracy była analiza wykładni prawa podatkowego Naczelnego Sądu Administracyjnego na przykładzie orzecznictwa dotyczącego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych pakietów medycznych. Szczególnie interesuje się tematyką związaną z materialnym prawem podatkowym, postępowaniem podatkowym, odpowiedzialnością cywilną, a także zagadnieniami teoretycznoprawnymi takimi jak legisprudencja czy wykładnia prawa. Od 2011 roku pracuje w sekcji prawa cywilnego Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego Studenckiego Ośrodka Pomocy Prawnej przy WPiA. Udziela tam bezpłatnych porad prawnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji majątkowej. Od czterech lat jest członkinią Koła Naukowego Prawa Cywilnego „Lege Artis”,a od dwóch lat Koła Naukowego Prawa Finansowego „Pecunia non olet”.

NATALIA RZEPECKA

Aplikantka radcowska

daria.rzepecka@obrebska.pl

 

Natalia Rzepecka jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. Pracę magisterską pt. „Błąd, jako wada oświadczenia woli” napisała w Katedrze Prawa Cywilnego i obroniła w czerwcu 2014 roku. Obecnie odbywa aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Przez cały okres studiów zdobywała doświadczenie w warszawskich kancelariach prawnych. Obecnie zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym materialnym i procesowym, co obejmuje między innymi sporządzanie umów, regulaminów oraz opinii oprawnych, prowadzenie spraw klientów kancelarii oraz reprezentowanie ich przed sądami. Interesuje się i zajmuje także prawem handlowym oraz prawem pracy.